Skolor/Förskolor

Skolor och liknande mer eller mindre offentliga lokaler sundsbro.jpgkan behöva speciella typer av säkerhetssystem. Risken för skadegörelse är här större än på tex ett privat företag, och skall det monteras kameror är den personliga integriteten många gånger en större faktor i dessa lokaler. Det gör att en installation på ett offentligt objekt projekteras under andra förutsättningar.

På många offentliga objekt, framför allt skolor och förskolor, förekommer dyrbar skadegörelse av utemiljön beroende på att ungdomar hänger där på kvällar och nätter. Det kan vara så oförargliga men irriterande saker som nerskräpning eller klotter, men också sönderslagna fönster och utemöbler, eller uppbrutna förråd, och i värsta fall en brinnande skola. Personalen skall inte behöva börja sitt arbetspass med att städa undan tomburkar, fimpar, trasiga flaskor och annat skräp på uteplatsen för att barnen skall få en säker miljö att vistas i. Mot detta kan ett områdeslarm vara lösningen.

Vår långa erfarenhet av installationer i kommuner, landsting och statligt förvaltade lokaler gör att vi kan erbjuda lämpliga säkerhetssystem för dessa objekt. De är mycket användarvänliga och ändå anpassade för de speciella förutsättningar som gäller. Brandlarm/ utrymningslarm och inbrottslarm utgör normalt basen i ett sådant säkerhetspaket. Detta kompletteras allt oftare med passersystem, personlarm, kamerabevakning och områdeslarm för att personalen skall bli tryggare i sin arbetsmiljö.

Med våra integrerade säkerhetssystem kan vi också styra värme, ventilation, ljus och mycket mer i lokalerna eftersom säkerhetssystemet "vet" vilka utrymmen och lokaler som det finns personal i. Ett rätt projekterat säkerhetssystem kan bli rena sparbössan. Läs mer om "sparbössan" här, och speciellt sista stycket.

Kontakta Team Security redan idag för en konsultation.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)