Riskanalys

Riskanalys

Utbildning

Administrering

Serviceavtal

Plusgaranti

Kombipac

Finansiering


 

 

 

lista.jpgRiskanalys

Vid allt säkerhetsarbete måste man göra en riskanalys för objektet. Hur omfattande och ingående den skall vara beror på den risk- och hotbild som föreligger eller kan tänkas uppstå, samt vilken säkerhetsnivå som skall uppnås. En preliminär analys gör vi redan vid första kontakten då vi får reda på varför kunden tagit kontakt med oss.

Beroende på vad vi då, tillsammans med kunden, kommit fram till så kanske det inte behövs någon ytterligare riskbedömning, men ofta så kan det behövas en mer omfattande genomgång av vilka risker som kan föreligga. Genom en utförligare besiktning av objektet och intervjuer med personer så kan vi skaffa oss det nödvändiga underlaget för att kunna sammanställa de risker och hot som är troliga och kan uppstå.

En så ingående riskanalys är tidskrävande och endast utbildad och mycket erfaren personal kan utföra den med hög kvalitet. Därför kommer Team Security om inget annat överenskommits att debitera riskanalysen och offertkostnaden ifall kontakten inte leder till order.

Kontakta Team Security redan idag för en konsultation.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)