Brf/Fastigheter

Vem, var, när?

Det är de tre ord som återstår när man analyserar vad modern port1.jpgpassagebevakning för fastigheter skall klara av att hantera. Vem det är, var det sker och när det sker bevakas av passagesystemet, och tack vare skalbarheten så fungerar de lika bra till en dörr som till hundratals.

Det omfattar allt från dörrkontroll, tvättstugebokning och porttelefon till kamerabevakning, informationstavlor och mycket mer. Dessutom är det Internetuppkopplat vilket möjliggör sammankoppling av flera fastigheter och fullständig fjärrkontroll. Tillsammans med kunden projekterar vi systemet så det täcker det nuvarande behovet, men också har potential för att kunna hantera framtida utbyggnad.

Utöver projektering och installation, så erbjuder vi också utbildning av personalen som skall administrera systemet. Vill kunden inte avsätta personalresurser för administration av systemet så kan Team Security tack vare Internettuppkopplingen sköta administrationen åt er på distans.

Kontakta Team Security redan idag för en konsultation.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)